CRM và phân tích OLAPMặc dù có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng việc “khai thác thông tin” đã có một sức lôi cuốn kỳ diệu trong suốt mười năm qua. Dù được biết đến nhiều nhất như một hoạt động có liên quan đến việc thu thập dữ liệu ngày càng chi tiết – được gọi là “truy xuất xuống”, nhưng trên thực tế, khai thác thông tin là một nhánh phụ có tính chuyên môn cao của hoạt động phân tích với nhiều ứng dụng cụ thể cả trong và ngoài CRM.
Trên thực tế, sẽ thích hợp hơn nếu dùng thuật ngữ “truy xuất xuống” để mô tả quá trình phân tích thông tin trực tuyến, hay còn gọi là OLAP. OLAP đã trở thành phương pháp phân tích hỗ trợ ra quyết định phổ biến nhất, cho phép những người kinh doanh bình thường khai thác dữ liệu trực tuyến nhằm mục đích tập trung vào những dữ liệu chi tiêt ở mức thấp hơn của hệ thống cấp bậc dữ liệu. Thông thường, điều này có nghĩa là tạo ra một báo cáo trực tuyến, phân tích kết quả và đưa ra một điều tra chi tiêt hơn để hiểu rõ được dữ liệu của kết quả đó.
Nhìn chung, OLAP tập trung vào việc cung cấp một tập hợp các thuộc tính dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu được tổ chức xoay quanh các giới hạn nhất định như thời gian và địa điểm. Vì vậy, người sử dụng có thể yêu cầu xem doanh thu của toàn bộ sản phẩm chăm sóc trẻ em  của công ty được chia theo vùng hoặc theo cửa hàng. Người này có thể yêu cầu báo cáo chi tiêt về doanh thu khu vực trong từng tháng của một quý.
Mặc dù thường tập trung vào chuyên mục khai thác dữ liệu – bởi các nhà cung cấp phần mềm muốn nhận được “biệt danh khai thác dữ liệu”, nhưng OLAP chỉ dựa vào các dữ liệu đã được tóm tắt theo các giới hạn cụ thể . Việc khai thác dữ liệu bao gồm quá trình nhận dạng các mô hình và quy tắc có ý nghĩa từ số lượng lớn các dữ liệu chi itế Vì thế, thay vì phân tích các phân khúc khách hàng để quyết định khách hàng nào có khả năng sẽ phản ứng, nhưng với OLAP, việc khai thác thông tin sẽ xem xét từng khách hàng cá nhân, tiêp xúc với từng hồ sơ trong số hàng triệu hồ sơ lưu trong cơ sở dữ liệu.
Phân tích OLAP đòi hỏi các nhà phân tích phải có những nghi vấn và giả thuyết trong đầu, nhưng việc khai thác dữ liệu có thể tạo ra thông tin để chỉ ra các mô hình và các mối quan hệ mà không cần nhà phân tích phải biết về chúng. Việc khai thác dữ liệu có thể nhận diện các nhóm khách hàng mua những mặt hàng tương tự – ví dụ như nhân viên làm việc tại nhà sẽ mua máy tính cá nhân, nh ững sản phẩm bổ sung, dây nối máy in, thùng rác đựng giấy và cafe. Với công cụ OLAP, nhà phân tích sẽ phải suy đoán sản phẩm nào mà nhân viên làm việc tại nhà cần mua và sau đó xác định những khách hàng mua cùng mặt hàng đó. Thông thường, phân tích OLAP là kiểm tra các nhóm hàng như máy tính cá nhân, dây nối máy in, và hộp mực (các sản phẩm liên quan đến máy tính), nhưng có thể sẽ không nhận ra những sản phẩm không thuộc ngành hàng như cafe và thùng rác.

genCRM – letranghoanganh
Nguồn: Sách “Cẩm Nang Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng”_Jill Dyché

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*