A. Nguyên nhân hình thành giá cánh kéo?
1. Khái niệm:
Giá cánh kéo là một thuật ngữ chỉ tỷ số giữa giá của sản phẩm này với giá của sản phẩm khác. Giá cánh kéo thường được dùng để so sánh chênh lệch giữa giá hàng hóa công nghiệp với giá hàng hóa nông nghiệp.
Thuật ngữ này ngày nay không chỉ giới hạn trong việc so sánh giữa hàng hóa nông nghiệp và hàng hóa công nghiệp mà còn mở rộng ra, ví dụ như khi áp dụng cho vàng và đô la, sản phẩm chế biến và sản phẩm nguyên liệu…
Các loại giá cánh kéo
§           Giá cánh kéo tính từ giá đầu vào.
§           Giá cánh kéo tính từ giá sản phẩm tiêu dùng thành thị.
§           Giá cánh kéo từ giá thị trường.
2. Nguyên nhân hình thành giá cánh kéo
Trong điều kiện kinh tế quan hệ cung cầu bình thường, tương quan giữa giá hàng công nghiệp và giá hàng nông sản thường ở mức hợp lí và ổn định. Nhưng trong trường hợp không bình thường, cung – cầu mất cân đối, nhất là trong khủng hoảng kinh tế, thì giá hàng công nghiệp thường tăng nhanh hơn giá hàng nông sản, thậm chí giá hàng công nghiệp tăng mà giá hàng nông sản không tăng, hoặc lại hạ (tuyệt đối hay tương đối). Chính độ chênh lệch về giá giữa 2 mặt hàng công nghiệp và hàng nông sản này là nguyên nhân hình thành giá cánh kéo. Khi đó, xét trong mối tương quan giữa hai loại giá thì giá hàng công nghiệp cao tương đối, giá nông sản thấp tương đối, giữa hai loại sản phẩm hình thành một mức chênh lệch giá, có thể hình dung như 2 “lưỡi kéo” vậy .
Điều kiện áp dụng
Để tính được giá cánh kéo chúng ta cần phải xác định được chỉ số giá tại cổng trang trại,chỉ tiêu này cần phải tính cho những năm có điều kiện bình thường về thời tiết ,khí hậu và thị trường.
Xét trong mối tương quan giữa giá của hai loại hàng hóa thì giá hàng hóa công nghiệp cao tương đối, giá hàng hóa nông nghiệp thấp tương đối, giữa hai loại sản phẩm hàng hóa hình thành một mức chênh lệch giá.
3. Ảnh hưởng
Do tính co dãn của giá sản phẩm nông nghiệp ít, nên giá không tăng nhanh như sản phẩm công nghiệp có giá co dãn nhiều hơn. Nông dân thường buộc phải mua hàng công nghiệp với giá tương đối cao, còn bán nông sản với giá tương đối thấp, do đó chênh lệch giữa giá hàng công nghiệp và giá nông sản có xu hướng ngày càng mở rộng thiệt hại cho giá nông sản và cho người nông dân.
B. Khi nào góc alpha (có khả năng quay 90 độ) song song với trục tung hoặc trục hoành, giải thích tại sao?
Biểu đồ về sự chênh lệch giữa giá hàng hóa công nghiệp với giá hàng hóa nông nghiệp
    * Nhóm I: Hàng thành phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị.
    * Nhóm II: Hàng nguyên vật liệu, thô sơ chế, nông sản.
Qua biểu đồ ta xét thấy, gốc  càng lớn thì độ chênh lệch giữa giá hàng hóa công nghiệp với giá hàng hóa nông nghiệp càng cao và ngược lại. Đ ể hạn chế sự quá chênh lệch có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nhà nước thực hiện chính sách trợ giá cho sản phẩm nông nghiệp .Trên lý thuyết, với mức trợ giá cao nhất của nhà nước dành cho hàng nông nghiệp, góc  có thể tiến dần đến và bằng 00 hoặc 900, đồng nghĩa với việc giá thế giới của hàng hóa công nghiệp với giá hàng hóa nông nghiệp bằng nhau.
Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không thể xảy ra vì:
-         Khi giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng thì giá của nhóm hàng I luôn có xu hướng tăng nhanh so với giá cả của nhóm II.
-         Khi giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng giảm thì giá cả của nhóm I có xu hướng giảm chậm so với giá cả của nhóm hàng II.
-         Giá cánh kéo ngày nay có xu hướng “giãn ra” nghĩa là giá của nhóm I có xu hướng tăng hơn rất nhiều so với nhóm hàng II.
Khi nghiên cứu hiện tượng giá cánh kéo, ta thấy :
-         Hiện tượng giá cánh kéo chỉ có lợi cho các nước tham gia vào thị trường thế giới khi họ thực hiện xuất khẩu nhóm hàng I và nhập khẩu nhóm hàng II, và không có lợi cho những nước xuất khẩu nhóm hàng II và nhập khẩu nhóm hàng I. Thực tế hiện tượng giá cánh kéo gây thua thiệt cho các nước đang phát triển và mang lại lợi ích cho các nước công nghiệp phát triển, vì trong cơ cấu XNK của các nước đang phát triển, đại bộ phận là xuất khẩu nhóm hàng II, nhập khẩu nhóm hàng I, còn trong cơ cấu XNK của các nước công nghiệp phát triển, đại bộ phận là xuất khẩu nhóm hàng I, nhập khẩu nhóm hàng II.
-         Trước thực tế trên, các nước đang phát triển không còn con đường nào khác là phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, không thể chỉ xuất khẩu sản phẩm thô sơ và sơ chế mãi được. Vẫn biết đây chính là những sản phẩm mà hiện tại những sản phẩm này đang có lợi thế so sánh, nhưng đó chỉ là lợi thế so sánh tĩnh (chỉ dựa trên tài nguyên và lao động rẻ hiện có), trong khi rủi ro về giá là rất lớn. Các nước cần xây dựng  lợi thế động cho mình bằng cách nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ, cải biến cơ cấu xuất khẩu để có những sản phẩm có hàm lượng chế biến sâu hơn, tạo giá trị gia tăng lớn hơn đồng thời phù hợp với nhu cầu của thế giới.

www.saga.vn| lee_changkun

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*