Đánh giá về mặt con người, đầu tư, lợi nhuận mang về, và với cái hình nhận cho dù khác biệt giữa các vị lãnh đạo công ty, nhất là CEO, CFO và CIO thì CRM vẫn mang lại tiếng nói với các lợi ích không nhỏ cho doanh nghệp

customer relationship management

  1. Giảm chi phí nội bộ từ việc áp dụng qui trình làm việc mới, và nhất là trên giải pháp phần mềm với việc quản lý workflow.
  2. Thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động kinh doanh, và bạn luôn là người nhanh chân triển khai các chương trình kinh doanh, marketing hơn các đối thủ của bạn.
  3. Tính khả dụng của phần mềm CRM sẽ được xác lập rất cao khi mà kỹ năng làm việc của các nhân viên được nâng cao. Và như thế, bạn sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh của mình.
  4. Với CRM mang lại, chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều cơ hội bán hàng, cung cấp thêm các sản phẩm, hoặc dịch vụ cho khách hàng của bạn bằng việc bạn sẽ hiểu khách hàng của bạn hơn.
  5. Bạn sẽ có một môi trường làm việc rất thân thiện, cở mở nhưng hiện đại, công nghệ – và đây là tiền đề cho việc phát triển công nghệ của doanh nghiệp bạn
  6. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tổ chức huấn luyện các nhân viên của mình, cùng với việc xem xét đánh giá một cách chi tiết.
  7. Một vấn đề nữa mà ít thấy được, nhưng lại rất quan trọng đó là tính hệ thống của công việc, luôn luôn được kiểm tra, đánh giá – điều này làm giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong công việc nhất là các hoạt động liên quan tới khách hàng ở các mảng marketing, sale, và customer services.
  8. Nâng cao kỷ năng bán hàng, hoạt động dịch vụ, khả năng thu hút khách hàng đối với nhân viên, và đặc biệt là tính chủ động trong công việc của mọi nhân viên.

Với các lợi ích trên, CRM luôn là phần mềm đi đầu trong việc ngân cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dynamics CRM, sẽ hỗ trợ bạn thực hiện được điều này.

Nguồn: BSD’ Blog

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*