Vài lời giải thích vắn tắt cho một thắc mắc trên SAGA về mối quan hệ giữa thương hiệu và cổ phiếu.
Một bạn đã
đặt câu hỏi này trên SAGA. Đây là một vấn đề lý thú, có thể quan tâm tuy xét về giá trị lý luận thì theo tôi không nhiều. 
Về mặt định tính thì dễ dàng thấy 2 mối quan hệ sau:
   1.
Giá trị Thương Hiệuthị giá cổ phiếu là đồng biến
   2. Tốc độ biến thiên các giá trị này cũng đồng biến
Tuy nhiên những mối quan hệ này không phải là những phụ thuộc hàm mà là những tương quan của những đại lượng ngẫu nhiên.
Về mặt định lượng thì có thể theo dõi một lược đồ đơn giản hóa nhằm làm hiện ra một cách định lượng mối quan hệ giữa Thương Hiệu và cổ phiếu (giá) như sau.
Với chứng khóan thì ta thường hay nói đến tỷ số a = P/E. Trên các thông báo tài chính ta thấy một số chứng khóan ở VN có  a cỡ bằng 10 đến 20. Đại lượng E  có thể xem như một hàm của thu nhập I, tạm chấp nhận là phần trăm nào đó của I, tức E = e.I . Như vậy ta có P = a.e.I   hay I = P/a.e.
Với Thương Hiệu thì ta có công thức
tính giá trị Thương Hiệu như sau:
newproduct.jpgKý hiệu G là tỷ lệ thu nhập do Thương Hiệu mang lại trong tổng thu nhập của doanh nghiệp (Interbrand gọi là RBI, Brand Finance gọi là BVA,…). Khi đó thu nhập do Thương Hiệu mang lại Ith = G.I. Đơn giản tối đa thực tiễn để chỉ còn lại ý tưởng nhằm làm cho các bạn dễ hiểu thì ta có thể tính giá trị Thương Hiệu Vth = G.I / R  với R là tỷ lệ vốn hóa (Capitalization Rate). Từ đây ta có Vth = G.P/a.e.R.  Công thức này cho ta một phụ thuộc hàm giữa giá trị Thương Hiệut Vth  và thị giá cố phiếu P. Lý do chúng ta có được phụ thuộc hàm là vì chúng ta đã đơn giản đi rất nhiều mối quan hệ của các đại lượng đã tham gia trong các tính tóan.
Với hướng suy nghĩ này, các bạn có thể phát triển nhiều mô hình phản ánh thực tiễn sâu sắc hơn và sẽ có các kết quả nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp, thậm chí có thể công bố trên các tạp chí nghiêm túc.

Bản quyền nguyentrong © SAGA 10/2007 www.saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*